Från

Till

Senaste uppdatering:

Utveckling av fraktandelen för denna relation i årsjämförelse (i %)