od

do

Poslednje ažuriranje:

Kretanje udela tereta za ovu relaciju po godinama (u %)