od

do

Poslednje ažuriranje

Kretanje udela tereta za ovu relaciju po godinama (u %)