od

do

Zadnja osvežitev:

Prikaz deleža tovora na tej relaciji v primerjavi s prejšnjim letom (v %)