Z

Do

Posledná zmena:

Medziročné porovnanie podielu prepráv pre túto reláciu (v %)