Logo TIMOCOM

Zaległe wierzytelności? Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

Złóż zlecenie inkaso

Zlecenie transportowe zostało zrealizowane, ale płatność nie nadeszła w terminie? Międzynarodowy Zespół Inkaso TIMOCOM wspiera klientów w pozasądowym odzyskiwaniu należności. Polubowna windykacja pozwala na utrzymanie relacji biznesowych pomiędzy kontrahentami. Składanie zlecenia inkaso odbywa się cyfrowo i zajmuje tylko chwilę!

1
Dane Klienta
2
Dane dotyczące roszczenia
3
Sprawdzenie i wysłanie

Wierzyciel

Osoba kontaktowa

Tytuł grzecznościowy
Kod krajów

Dłużnik