од

кон

Последна актуелизација:

Развој на уделот со товари за оваа релација во споредба од година во година (во %)