iz

prema

zadnja aktualizacija:

Razvoj udjela tereta za tu relaciju u godišnjoj usporedbi (u %)