από

για

τελευταία ανανέωση

Ανάπτυξη φορτίων για αυτό το δρομολόγιο σε σύγκριση με το έτος (σε%)