от

за

последна актуализация:

Тенденция на дела на товарите по тази релация на годишна база (в %)